Alesandra Rokasalvo o Danu slobode štampe
03/05/2019 09:38|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 185 |
|

Piše : Alesandra Rokasalvo – v.d. stalnog predstavnika UNDP Kosovo

Priština, 03.05.2019. – Danas obeležavamo Međunarodni Dan slobode štampe, odajemo priznanje novinarima koji rade u javnom interesu i podsećamo vlade na njihovu dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja. Ova sloboda je osnovno i neotuđivo ljudsko pravo, i svaka osoba ili zajednica ima pravo da iskaže svoje mišljenje i ideje bez straha od odmazde, cenzure ili zakonskih sankcija.

UNDP je širom sveta tokom prethodnih 50 godina bio posvećen pomaganju nezavisnim medijima, slobodi izražavanja i manjinskim medijima.

U proteklih 20 godina UNDP je značajno doprineo razvoju nezavisnih i manjinskih medija na Kosovu. UNDP je bio od presudne važnosti u uspostavljanju prvog nezavisnog javnog emitera, Radio Televizije Kosovo. Uz ovo, radili smo na nacrtu zakona o osnivanju stanice RTK 2 na srpskom jeziku, koji je zatim bio usvojen i implementiran. Zahvalni smo Vladi Japana i Vladi Kraljevine Danske za njihovu finansijsku podršku u ovim projektima. Danas, RTK je najveći emiter na Kosovu i emituje program na albanskom, srpskom i drugim manjinskim jezicima.

UNDP je takođe posvećen i tome da pruži podršku za kritično važnu ulogu novinara u kosovskom društvu. Preko nagrada za radove protiv korupcije i o siromaštvu, došle su neke od najsnažnijih, dirljivih i šokantnih priča. Duže od decenije, mi slavimo rad hrabrih novinara koji su posvećeni tome da otkrivaju istinu i usmeravaju svetlo prema pričama koje utiču na svakoga. Bez rada istraživačkih novinara koji pozivaju javni sektor na odgovornost, ne bi bilo uspešne borbe protiv korupcije. Priča koje se bave sitnim mitom za javne službenike, do multimilionskih šema prevare sa nabavkama. Priča o nepotizmu, zdravstvenim rizicima u vezi sa hranom i lekovima, kao i o bezbednosnim rizicima u vazdušnom saobraćaju. Priča koje nam pokazuju koliko je korupcija štetna i koliki je njen uticaj na društvo.

Kroz nagradu za rad na temu siromaštva, novinari podstiču debatu u vezi sa pitanjima i uzrocima siromaštva na Kosovu. Ako želimo da gradimo održivo društvo, to zahteva snažne napore u smeru iskorenjivanja krajnjeg siromaštva, borbe protiv diskriminacije i stvaranja uslova da svako može da ostvaruje svoja ljudska prava. Naša dugotrajna podrška i rad sa udruženjima novinara Kosova (UNK) su od kritične važnosti za dalji razvoj nezavisnih medija i slobode izražavanja na Kosovu.

Posmatrajući regionalno, došlo je do izvesnog nazadovanja u slobodi medija i štampe, što ima kritične posledice za društvo u celosti. Međutim, tokom protekle četiri godine videli smo da sloboda štampe na Kosovu raste, od 90. mesta 2016. do 75. mesta na rang listi 2019. godine. Ovo je znak da su stvari na pravom koloseku, ali još ima prostora za poboljšanje. Mediji koje vode srpski novinari su povremeno meta verbalnih napada ili kompjuterskog („sajber“) uznemiravanja i potrebno je učiniti više da se obezbedi da oni imaju slobodu izražavanja bez odmazde, cenzure ili zastrašivanja.

Dok obeležavamo ovaj dan, zahvalni smo novinarima koji rade na tome da poboljšaju naša društva. Mi mislimo na njihovu kritično važnu ulogu u društvu, i ulažemo napore da im pružimo podršku u njihovom neprocenjivo važnom radu . 

 

 

Komentari


Unesite sigurnosnu šifru

Komentari posetilaca