Zanimljivosti u „papirima“ opštine Gračanica o uzurpaciji društvene imovine u Čg
17/11/2023 15:15|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 211 |
|

Medija centar Čaglavica, 17.11.2023. - U skladu sa zakonom o pristupu javnim dokumentima, a na zahtev Medija centra Čaglavica, opština Gračanica dostavila je Medija centru dokumentaciju koja odnosi na dosadašnje „aktivnosti“  Odeljenja inspekcije opštine Gračanica u sprečavanju nelegalne gradnje na društvenoj imovini u Čaglavici“.

Međutim,  uvidom u dokumentaciju Medija centar je uočio brojne zanimljivosti i nelogičnosti, kad su u pitanju „procedure“ i „napori“ opštine Gračanica u cilju sprečavanja uzurpacije društvene imovine, za koje će u narednom periodu pokušati da dobije odgovore. 

Naime, Medija centru su juče iz opštine Grčanica dostavljena tri dokumenta, koja se odnose na „uzurpaciju“, društvene imovine u Čaglavici, odnosno izgradnju betonskog cirklaža na toj imovini.

  • Zapisnik br.11/2023,  (bez pečata), sačinjen 26.10.2023. godine  o utvrđivanju izvođenja radova na društvenoj svojini dana 21.10.2023. U zapisniku se između ostalog nalaže, (osobi čije je ime prikriveno), obustava svih daljih radova na društvenoj svojini u vidu izgradnje betonskog cirklaža i uklanjanja građevinskih elemenata za šalovanje i oslobađanje društvene parcele dok se ne pribavi potrebna dozvola.
  • Zapisnik br.12/2023, (bez pečata),  sačinjen dana 07.11.2023.godine o izlasku na „spornu“  lokaciju gde je konstatovano da je izvršeno „punjenje betonskog cirklaža na javnoj površini od strane“ (osobe čije je ime prikriveno). Navodi se i da su radovi urađeni bez potrebne dozvole i da su završeni pre nego što su službenici izašli na lice mesta u pratnji policije. U zapisniku piše i da se s obzorom da je „postupljeno“ suprotno od naloga inspektora iz zapisnika broj 11/2023 radi o kršenju „pravilnika o očuvanju i zaštiti životne sredine i javnim komunalnim uslugama“. „Zbog navedenog prekršaja“ izrečena je novčana kazna u iznosu od 500 evra .
  •  Rešenje (sa pečatom i delovodnim brojem 5846/23) o izrečenoj novčanoj mandatnoj kazni od 08.11.2023. godine u iznosu od 500 evra, kao i uputstvo i rokovi za plaćanje kazne.

Zanimljivosti i nelogičnosti:

Direktor Odeljenja inspekcije u opštini Gračanica Aleksandar Kapetanović naveo je između ostalog u pisanoj izjavi  08.11.2023. godine  za Medija centar da su radovi na društvenoj imovini u Čaglavici 07.11.2023. godine završeni pre dolaska inspektora iz opštine Gračanica i da je inspekcija ranije zabranila radove na ovoj lokaciji.

Ti “ranije” zabranjeni radovi dogodili su se prema dokumentaciji koja je dostavljena Medija centru 21.10.2023.godine.

Međutim radovi, kao što su kopanje i armiranje temelja na ovoj lokaciji počeli su početkom leta, a izlivanje temelja u zemlji obavljeno je 11.08.2023. godine, o čemu je Medija centar tada pisao. Za sada je nejasno zašto opštinski inspektori, koji su u to vreme nekoliko puta izlazili na teren, nisu sačinili nikakav zapisnik, niti nalog o obustavi radova? ( Medija centru su dostavljena samo tri navedena dokumenta)

Podsećamo i da je oko mesec dana nakon izlivanja temelja u zemlji tadašnja direktorka inspekcije Jelena Stojanović podnela ostavku.

U zapisniku br.11/2023. (bez pečata) koji se odnosi na izlazak inspektora na mesto uzurpirane imovine 21.10.2023. godine, piše da je sačinjen 26.10.2023. godine. Za sada je nejasno zašto je zapisnik o obustavi radova sačinjen posle pet dana od utvrđivanja prekršaja? Takođe je nejasno zašto inspektori M.Todorović i V.Maksimović nisu naveli rok za uklanjanje nepravilnosti (vraćanje u prvobitno stanje) iako u formularu zapisnika postoji deo koji se odnosi na određivanje tog roka?  

Za razliku od zapisnika (bez pečata) koji je sačinjen 26.10.2023. godine, pet dana nakon izlaska na teren, inspektori M.Todorović i V. Maksimović su  Zapisnik br.12/2023  o „obilasku“  gradnje na društvenoj imovini u Čaglavici   07.11.2023. godine, sačinili istog dana. Međutim u delu formulara zapisnika koji se odnosi na određivanje roka za uklanjanje nepravilnosti jasno se vidi da je najverovatnije naknadno upisan broj 7 koji se odnosi na nalog inspektora da se nepravilnosti uklone u roku od sedam dana. Međutim u istom delu formulara na albanskom jeziku taj rok nije upisan. Za sada je nejasno da li je i šta opština Gračanica preduzela s obzirom da je rok od sedam dana upisan u „srpskom delu“ formulara istekao još pre četiri dana, a  „građevina“, odnosno „nepravilnosti“ na terenu nisu ukonjene.

Kad je u pitanju treći dokument koji je dostavljen Medija centru Čaglavica „Rešenje“ ( sa pečatom i delovodnim brojem 5846/23) zanimljivo je da se svih pet tačaka tog dokumenta odnosi samo na novčanu mandatnu kaznu u iznosu od 500 evra, roku za dobrovoljno izvršenje kazne, uputstvu kako izvršiti kaznu, dostavljanju dokaza o uplati kazne i upozorenju da će „u slučaju neizvršenja kazne u datom roku, inspektor pokrenuti postupak prinudne naplate i druge zakonske propisane postupke“. Nejasno je zašto se u rešenju nigde ne navodi nalog i rok za „uklanjanje nepravilnosti na terenu“?

Gde je „traka“ u zapisniku?

Direktor Odeljenja inspekcije u opštini Gračanica Aleksandar Kapetanović rekao je nedavno za portal Kossev da se kada je reč o objektima za koje nije ispoštovana obustava radova, oni procesuiraju na sledeći način: „mandatna novčana kazna, postavljanje trake, pokretanje postupka pred nadležnim sudom i donošenje rešenja o rušenju“.

Prema dokumentaciji koja je dostavljena Medija centru, ostaje nejasno zašto u slučaju “uzurpacije” imovine u Čaglavici nije postavljena traka, koja označava zabranu nastavka radova?

U cilju razjašnjenja navedenih pitanja Medija centar Čaglavica će narednih dana zatražiti intervju sa nadležnim predstavnicima opštine Gračanica.

Šta kaže zakon?

Prema Krivičnom zakonu kosova predviđeno je da „počinilac“ bespravne gradnja na „javnom ili državnom vlasništvu“ može biti kažnjen kaznom zatvora u trjanju od jedne do osam godina. Takođe prema Krivičnom zakonu Kosova „dopuštanje protivpravne gradnje“, kojom se krši zakon o zaštiti životne sredine,  je krivično delo za koje je predviđena novčana ili kazna zatvora do četiri godine.


Komentari posetilaca